Seminář I - správná, rychlá a zdravá práce nohou a těla

 • držení těla
 • postoj
 • principy práce ruky, ramene, lokte, předloktí, zápěstí
 • principy práce nohou, kyčle, kolene, kotníku, špičky chodidla
 • druhy postojů/střehů
 • druhy kroků
 • osa šermu
 • práce obou nohou v jednom kroku

Seminář II - základní techniky práce rukou a nohou

 • střehy ruky - vysoký, široký, nízký
 • úder, sek, bod
 • práce ruky při nácviku a při provedení bodu
 • práce ruky při seku - rameno, loket, zápěstí
  • střih a kavace
 • práce hrotu při seku a bodu
 • provedení úderů a seků při šermu jednou rukou
 • práce nohou při úderu a seku
 • sek shora dolů
 • šikmý sek - hlava
 • šikmý sek - rameno
 • šikmý sek - bok
 • šikmý sek - noha
 • seky zdola nahoru
 • vodorovné seky
 • plynulé přechody ze seku do bodu a z bodu do seku

Seminář III - tréninkové drily a sestavy

 • mlýnek I
 • mlýnek II
 • sestava prima až septima odvozená od pana Plcha
 • vybrané páry technik ze sestavy

Seminář IV

 • podpora techniky tělem a krokem
 • vzdálenosti
 • zahajovací techniky kontaktní, bezkontaktní
 • jak zahajovat, jak volně pracovat s mečem
 • bezpečný příchod a odchod

Seminář V

 • styk čepelí, hra čepelí, budování citu ve zbrani a zbraňové ruce
 • půlení zbraně, užití příčky a hlavice
 • obcházení zbraně/kavace
 • tlak a vydržení tlaku správnou polohou ve správný čas
 • převedení tlaku
 • sražení zbraně
 • skluz po zbrani
 • odraz zbraně
 • kvartová sestava

Seminář VI

 • techniky odrážení a kontroly soupeřovy čepele neozbrojenou rukou
 • práce zbraní v krátké vzdálenosti
 • přechod do zápasu
 • zápas se zbraní v ruce

Seminář VII

 • meč a kulatý štít / mandlový štít / tarč
 • 3 základní střehy štítu
 • změny poloh mezi střehy štítu
 • odvozené polohy
 • posilování se štítem
 • defenzivní užití hran a puklice
 • ofenzivní užití hran a puklice
 • synchronizace zbraní
 • budování citu ve štítu a štítové ruce
 • různé metodiky jak pracovat se štítem

Seminář VIII

 • kopí
 • různé druhy úchopu, posilovací cviky
  • držení ve dvou rukách - třetinové, mečové, držení shora
  • vysoký, široký a nízký střeh
  • držení v jedné ruce
 • prodlužování a zkracování dosahu
 • bod kopím na krátkou, střední a dlouhou vzdálenost
  • změna linky - horní, dolní
 • sek kopím po malém a velkém kruhu
  • kavace, vmyk, odražení
 • řez hrotem kopí
 • taktika sólového kopiníka
  • kopí proti kombinaci zbraní (jednoruční zbraň a štít)
  • kopí proti kopí
 • taktika kopiníka ve formaci
Nahoru