4. Třetí a poslední část - O zápasu, úchopech, odzbrojeních, vrhu pláštěm a technikách proti dýce

Ačkoliv jsem neplánoval psát o těchto tématech a považoval jsem svou práci i bez nich za hotovou, nechal jsem se několika svými přáteli přesvědčit, abych je do své knihy zahrnul. Pro tyto přátele tedy přidávám tento stručný výtah o zápasení, odzbrojovacích technikách, vrhu pláštěm a technikách boje proti dýce - tím míním techniky použité neozbrojeným člověkem proti dýce.

Hlavním důvodem, proč jsem nebyl přikloněn pojednávat o těchto námětech, bylo, že jsem považoval knihu bez nich za hotovou, protože, jak jsem dříve uvedl, mým cílem bylo ukázat jak se můžeš ubránit a zasáhnout soupeře pouhým mečem, mečem a dýkou nebo mečem a pláštěm. Toto jsou skutečně zbraně, které jsou mezi džentlmeny běžné a mezi urozenými samozřejmé. Proto jsem ponechal stranou tarče, puklíře, kruhové štíty a jiné zbraně, které by jen rozšiřovaly velikost této knihy.

Také jsem byl vždy toho názoru, že budeš-li dodržovat mnou zde načrtnutá pravidla, budeš snadno moci použít meč ve spojení s libovolnou jinou zbraní drženou v ruce nebo zavěšenou na řemeni přes paži. U všech takových kombinací nejdůležitější je přesné pozorování tempa a vzdálenosti. Proto jsem plánoval omezit své pojednání na použití bodu a seku: když víš, jak je použít k obraně a útoku v jejich správném tempu, nebudeš potřebovat zápasit nebo dojít k použivání chvatů proti tvému soupeři.

Co se týče neozbrojené obrany proti dýce, chtěl jsem ji vynechat, protože čestní mužové by vždy měli dodržovat rovnocennost zbraní a rovnost chrabrosti, i když jsou pro svou čest nuceni podnikat kroky jeden proti druhému. Vítězství dosažené beze cti nebo zradou je odporné.

Ale protože mě mí přátelé přesvědčili, že i mezi ctihodnými džentlmeny mohou vyvstat nečekané situace, které neponechají čas vrátit se k dlouhým zbraním; řeknu nyní několik slov o tom, jak bojovat dýkou proti dýce.

Protože dýka je krátká zbraň, hrozí nebezpečí, že soupeř může uchopit ruku držící dýku. Proto by ses pokud možno měl vyhnout krytí a vyhnout se nebezpečí pomocí kroků do stran a přitom zasáhnout soupeře do rukou nebo paže. Je to daleko bezpečnější a udrží to soupeře na větší vzdálenost, než kdyby ses ho snažil uchopit nebo s ním zápasit.

Budeš-li opět dodržovat všechna pravidla týkající se tempa, vzdálenosti a práce nohou, nebudeš potřebovat více pokynů, než ty, které jsem ti již dal.

Nakonec, abych uspokojil požadavky těch, kteří mě požádali, budu hovořit o tom, jak se bránit a zranit tvého soupeře, když jsi neozbrojený a on má dýku.

images/222.jpg

Tento hod může nastat následujícím způsobem. Oba šermíři začnou se svými meči ve třetím střehu směrem dovnitř. Náš šermíř má výhodu a zahájí útok čtvrtým střehem blízko soupeřovy čepele, na což se soupeř pokusí bránit čtvrtým střehem, ale tím způsobí, že jeho hrot opustí linku.

Na to náš šermíř povolí svůj hrot a protože už překročil levou nohou, pokračuje položením své pravé nohy za pravou nohu soupeře. Ve stejném tempu náš šermíř otočí svou ruku nad soupeřovu a udeří ho do hrudníku hlavicí.

Akce může také začínat směrem ven. Když náš šermíř postupuje, aby našel svůj meč, soupeř převezme tempo a zaútočí mandrittem na hlavu. Náš šermíř překročí vpřed levou nohou, vykryje a pokusí se kontrovat čtvrtým střehem; když soupeř spatří toto nebezpečí, zatlačí proti meči našeho šermíře, aby vytlačil jeho hrot z linky. Jakmile náš šermíř cítí tlak na čepeli, povolí hrot, zvedne hlavici nad a směrem vně od soupeřova meče, překročí a provede vyobrazený hod.

Podle jiného scénáře náš šermíř (tedy ten, který provádí hod) zaútočí na soupeře mandrittem a ten provede jednoduchou obranu čtvrtým střehem, čímž jeho hrot opustí linku. Náš šermíř již překročil levou nohou po směru svého útoku, takže v tempu krytu svého soka pokračuje překrokem, přeruší sek a zvedne svou ruku nad soupeřovou směrem ven. Takto zasadí zde vyobrazený úder, který soupeře srazí na zem.

images/223.jpg

Vyobrazený hmat ukazuje našeho šermíře, jak odzbrojuje soupeře zatímco zasazuje bod druhým střehem do jeho hrudi. Tato akce se může přihodit dvěmi způsoby.

  1. Soupeř zasadí mandritto na hlavu našeho šermíře; ten vykryje ve druhém tutta coperta a okamžitě překročí, stále ve druhém střehu. Umístí svou nahoru otočenou levou ruku směrem dovnitř soupeřovy příčky a ruky a zkroutí jeho paži; tím otočí soupeřovu paži směrem vně a vypáčí mu meč z ruky (jak vidno) takovým způsobem, že ho soupeř nemůže udržet.
  2. Náš šermíř je vně, ve třetím střehu. Naznačí útok na soupeřův obličej zvednutím svého meče do čtvrtého střehu a zatlačením hrotu vpřed. Když soupeř spatří nebezpečí, zvedne svůj meč k obraně, na to náš šermíř povolí ze čtvrtého střehu do druhého, otočí svůj levý bok vpřed do stejné roviny s pravým bokem. Také sníží svůj meč ve třetím střehu natolik, aby ho jeho příčka a hrubí úplně pokryla, díky tomu soupeřova čepel projde za ním. Ve stejném tempu náš šermíř provede kavaci do druhého střehu, umístí svou nahoru otočenou ruku proti soupeřově ruce s mečem, zkroutí jeho paži směrem ven a přinutí ho pustit zbraň.
images/224.jpg

Toto je také hmat, kterým náš šermíř odzbrojí toho druhého.

Náš šermíř dá soupeři čas zahájit útok čtvrtým střehem směrem dovnitř. Na to náš šermíř umístí své vlastní hrubí nad hrot soupeřovy čepele a stlačí ji dolů. Ve stejném tempu překročí vpřed levou nohou a natáhne svou levou paži nad mečem, umístí svou ruku pod soupeřovu příčku a zvedne ji, přitom tlačí dolů mečem. To soupeře donutí pustit zbraň.

Nebo také náš šermíř naznačí mandritto na soupeřovu hlavu. Soupeř se rozhodne vykrýt a pokusí se o protiútok čtvrtým střehem. Ale náš šermíř přeruší sek, nechá své hrubí dopadnout na soupeřův přicházející hrot a stlačí ho dolů. Levou rukou uchopí soupeřovu příčku a odzbrojí ho tak, jak bylo popsáno v předchozím odstavci.

images/225.jpg

Tato ilustrace zobrazuje hod, při kterém náš šermíř zasahuje soupeře do hrudi. Je to možné provést dvěmi způsoby.

  1. Náš šermíř naznačí útok třetím střehem směrem dovnitř a soupeř pokračuje krytem. Náš šermíř provede kavaci druhým střehem; ještě předtím, než se čepele dotknou, náš šermíř položí levou rukou na svou příčku, aby ji posílil a zajistil si, že jeho meč nepůjde odsunout do strany. Překročí vpřed levou nohou za soupeřovu pravou a provede vyobrazený zásah do hrudi. Také umístí svou, hřbetem ruky vzhůru obrácenou, levou ruku na soupeřovo hrdlo a zatlačí ho tak, aby spadl.
  2. Soupeř se snaží třetím střehem najít meč našeho šermíře směrem vně. Náš šermíř provede kavaci čtvrtým střehem, což se soupeř pokusí vykrýt. Náš šermíř se hrotem podvolí, zvedne svou hlavici nad soupeřův meč a otočí svou ruku ze čtvrtého střehu do druhého. Tím jeho meč projde nad soupeřovým mečem a skončí nahoře směrem vně. Ve stejném okamžiku náš šermíř překročí levou nohou, zasáhne soupeře a provede vyobrazený hod.
images/226.jpg

Toto je hod pláštěm a jak se provádí.

Náš šermíř má plášť na těle a jak sahá po meči, nechá plášť sklouznout ze svého pravého ramene. V tom okamžiku plášť přikrývá už jen jeho levé rameno. Po tasení meče uchopí dvěmi prsty levé ruky okraj pláště, který visí dolů, pak chytí plášť u kapuce levou rukou zvednutou hřbetem vzhůru, jako by si ho chtěl omotat okolo paže.

V tomto okamžiku je náš šermíř ještě tak daleko od soupeřových zbraní, že je třeba udělat krok, aby se dostal do menzury. Když vidí soupeřův meč s nataženým třetím střehem, vrhne plášť přes soupeřovu ruku a stále drží lem pláště.

To způsobí, že plášť se roztáhne přes soupeřův meč a stáhne ho svou vahou dolů, takže soupeř nemůže zdvihnout svůj hrot nebo ruku s mečem. Takže náš šermíř, který překročil levou nohou, zatlačí vpřed pravou a zasáhne soupeře tak, jak je vidno na ilustraci.

Náš šermíř drží lem pláště nejen proto, aby mohl roztáhnout plášť podél soupeřova meče, ale i proto, aby mohl znovu získat plášť stažením ruky, kdyby hod selhal. To umožní našemu šermíři vrhnout plášť znovu - tentokrát ne přes soupeřův meč, ale soupeři do obličeje.

Nebo kdyby náš šermíř pouze chtěl soupeři zabránit v útoku (nebo v provedení libovolné akce), mohl by hodit plášť a nedržet ho, ačkoli v takovém případě by bylo nejlepší nejprve najít soupeřův meč.

images/227.jpg

Akce, kterou zde vidíš, je vrh pláštěm, doprovozený bodem do soupeřova obličeje. Náš šermíř je ve třetím střehu nad levou nohou, plášť má omotaný okolo své paže; soupeřův meč, také ve třetím střehu, je směrem dovnitř od pláště našeho šermíře.

Náš šermíř pak skloní hrot svého meče ke svému vlastnímu plášti a zatlačí plášť svou levou rukou, pomáhá akci zatřesením paže. Takže překročí vpřed pravou nohou a zatlačí plášť hrotem meče až do soupeřova obličeje a stejným pohybem ho zasahuje.

I když se soupeř snaží dostat pryč a zachránit se stažením těla a zvednutím meče, je zmaten podstatou této náhlé a neotřelé techniky, použité proti němu. Nikdy by nečekal, že náš šermíř by chtěl, nebo mohl, vrhnout svůj plášť, protože když akce začínala, byl omotán okolo paže. Nakonec je to opravdu pěkný trik.

Zmínil bych i jiné techniky, ale protože jsou jen málo důležité, budu pokračovat dále.

4.1. Jak se bránit proti dýce, když máš prázdné ruce

Může se stát, že když nemáš žádnou zbraň, zaútočí na tebe soupeř s dýkou, který se na tebe vrhne, aby na tebe zaútočil a zabil tě. Nemáš-li prostor kam utéci, vystavuješ se riziku, že budeš přemožen.

Chci ti ukázat, jak se v takové situaci bránit a poranit útočníka. Za tím účelem ti ukážu několik technik a vynechám ty, které již uveřejnili jiní.

Protože tě chci přesvědčit a ujistit o tom, že to, co se tě chystám naučit, je užitečné, rozvaž si následující dvě myšlenky.

Zaprvé, každý, kdo si vezme dýku, aby zranil člověka, o kterém ví, že je neozbrojený, udeří na první odkrytí, které se mu zlíbí, protože jeho jediná starost je, aby mu oběť neutekla dřív, než ji zraní. Takže tento druh útočníka bude pracovat bez jemnosti. Právě proto se může napadený snáze ubránit.

Zadruhé, dýka není dost dlouhá na to, aby dosáhla na tělo soupeře, který se ohne vpřed a natáhne ruce proti útočníkově rukám nebo záštitě, ať už úder přichází zvysoka nebo nízko. A útočníkova ruka nikdy nebude tak silná, aby sama vzdorovala dvěma rukám své oběti, který ve většině případů drží své ruce spojené, když se právě nesnaží uhnout nebo nekroutí útočníkovu paži, což obojí zmenšuje útočníkovu sílu. Ve skutečnosti uvidíme, jak se jedna ruka zvládne ubránit a odbrojit útočníka v první akci.

Kdyby člověk s dýkou chtěl použít levou ruku, měl bys ji uchopit, otočit ji loktem přes tvé rameno a mocně s ní škubnout dolů. To může soupeřovu paži nejen vykloubit, ale i zlomit. Také se můžeš vrhnout proti útočníkovi, zápasit s ním a hodit ho na zem. Nebo můžeš použít levou ruku, abys ho uchopil za loktem a přinutil ho otočit se zády k tobě. Všechny tyto techniky budou útočníkovi natolik překážet, že ti nebude moci svou dýkou nijak ublížit.

Nechci ale používat příliš mnoho příkladů a prodlužovat knihu. Takže ti jen ukážu, co se může stát, když na tebe zaútočí někdo, kdo si myslí, že jsi úplně bezbranný.

images/229.jpg

Tato ilustrace zobrazuje útočníka po tasení dýky a zvednutí paže k útoku, zatímco obránce čeká na jeho úder. Zařadil jsem tento obrázek, abych ukázal polohu útočníka předtím, než započne akce, takže budeš snáze sledovat, co se stane na další ilustraci. Na ostatních obrázcích ale už jen ukáži jádro akce a použiji text, abych ti vyjasnil jak se to přihodilo.

images/230.jpg

Tento hmat vychází z předchozí ilustrace, kde útočník zvedl svou ruku, aby udeřil na obránce. Útočník zasadí úder směrem dolů z polohy, kterou jsme viděli; obránce zvedne svou levou paži, otočí svou ruku palcem dolů a střetne se s útočníkovým zápěstím blízko záštity dýky v tempu jeho útoku. Pak dle vyobrazení zkroutí útočníkovu paži, což útočníka donutí pustit dýku. Bolest, kterou útočník pociťuje z kroucení jeho paže, způsobí, že se prohne v těle zpět, aby udržel dýku. Ale na základě jeho prohnutí nazpět ztratí stabilitu a může být snadno sražen na zem poté, co ho obránce udeří pravou rukou.

Jediné co obránce nadále musí udělat je úplně vykroutit dýku z útočníkovy ruky.

images/231.jpg

Toto je také hmat, který donutí útočníka pustit dýku. Útočník zaútočí na obráncovo tělo nízko vedeným bodem. Obránce, který měl své ruce vysoko, umístí svou pravou ruku přes čepel dýky a levou pod útočníkovu ruku s dýkou. Aniž povolí svůj stisk, zatlačí levou rukou vzhůru a pravou rukou dolů, čímž navolní útočníkův úchop a donutí ho pustit zbraň.

images/232.jpg

Tato ilustrace ukazuje dalšího útočníka, jak přichází o dýku.

Útočník zkusí zaútočit na obránce pomocí punta dritta (rukou ve třetím střehu), ale obránce, jehož tělo je nízko, spojí své ruce a uchopí přicházející ruku a příčku dýky. Pak obránce sníží své tělo ještě více spolu s pravou rukou, ve které drží útočníkovu příčku. Levou drží soupeřovu paži vysoko a tato akce mu zjednoduší odzbrojení.

Obrázek představuje obránce okamžik poté, co se zmocnil soupeřovy dýky.

images/233.jpg

Tady je jiný hmat, tentokrát spolu se zásahem. Útočník se pokusí zasáhnout neozbrojeného obránce bodem do těla vedeným zdola nahoru. Obránce umístí svou pravou ruku pod přicházející čepel dýky a svou levou ruku nad ruku s dýkou, pak zatáhne levou rukou a zároveň zatlačí pravou. To způsobí, že se obrátí hrot dýky.

Obránce pak nakloní svou hruď proti hlavici dýky a zatlačí vahou celého svého těla, čímž způsobí, že dýka zasáhne svého původního nositele do hrudi.

Útočník se z toho nemůže dostat. Jediná věc, kterou by mohl udělat, je pustit dýku, ale to měl udělat v okamžiku, kdy obránce začal obracet jeho dýku, po tomhle tempu se už ve skutečnosti dýka dostala do útočníkova těla.

Pár takových technik by mělo stačit k tématu jak čelit dýce, když nejsi ozbrojený.

4.2. Jak se bránit mečem proti tyčové zbrani

images/234.jpg

Rozhodl jsem se skončit touto ilustrací, protože ukazuje něco, o čem nikdo jiný neuvažoval. Podívej se na muže s mečem, který drží svou zbraň svisle k zemi: tak bys měl umístit své tělo a meč, když čelíš někomu, kdo je ozbrojený spontonem nebo půlpíkou (nebo jakoukoli jinou zbraní, delší či kratší).

Nezáleží na tom, jak dlouhý nebo krátký kus tyčové zbraně je železný, pokud nemá nějaké výstupky. Jakožto šermíř s mečem nejvíc vystavuješ ohrožení svou levou ruku, ale budeš-li jí pohybovat správně, bude také v bezpečí. Povedeš tuto ruku výše nebo níže v závislosti na výšce útoku tyčovou zbraní.

Tento postoj tě ubrání před fintami tyčové zbraně, kavacemi, stahováním, postupy a jednoduchými útoky. Podobně budeš schopen ubránit se proti seku.

Měl bys postupovat vpřed a za žádných okolností se nezastavovat. I kdyby se ti zdálo, že mezi zbraněmi je nepoměr, užiješ-li meč tak, jak bys měl, donutíš soupeře s tyčovou zbraní ustoupit nebo se k němu dostaneš o to dříve a snadněji.

Zde ale skončíme - nechci rozdávat všechna svá tajemství a chci povzbudit pilné studenty tohoto umění k tomu, aby sami prozkoumali, jaký druh techniky je v této situaci nejvhodnější. Nepochybuji, že budeš-li pilný, zjistíš. že odpověď je jednoduchá, také protože jsem ti již ukázal jak bys měl držet meč a tělo. Máš-li bystrou mysl, brzo přijdeš na tuto výtečnou techniku a s trochou praxe ji začneš používat.

Takže ať ti můj náznak postačí. Ubezpečuji tě, že vždycky můžeš čelit tyčové zbrani se samotným mečem a zvítězíš, někdy i snáze než proti jinému meči! Předvedl jsem to při různých příležitostech divákům z řad šlechticů a velkých vládců.

Zjištuji, že některé z obrázků střehů, akcí a útoků v této knize nejsou tak přesné, jak bych rád. V některých případech vidím nepatrné chyby v držení meče, poloze příčky, způsobu otočení rukou a také umístění chodidel a těla. Ale v opravdovém životě musí být tyto akce svobodné a neomezené, jinak by nebylo možné provést je ve správném tempu.

Nicméně doufám, že má slova dostačují k objasnění správného významu obrázků.

Začal jsem tuto knihu pořádat do kapitol, ale řada neočekávaných okolností mi v tom zabránila. Takže uvádím knihu do tisku tak, jak je, spokojený s jejím současným vzhledem. Toto pojednání je rozděleno do dvou knih a každá kniha do tří částí; obsah ti pomůže se všemi tématy, které jsou zde obsaženy. Měj se dobře.

4.3. KONEC