12. Systém, který bude používán v následujících kapitolách

V následujících kapitolách bych měl probrat detailněji všechny údery a obrany v každém střehu, a to tak důkladně, aby se nikdo nedivil, že to neprovádím stejně, a z toho pak třeba mylně soudil, že zde podané instrukce jsou nedokonalé. Můj záměr je teď snažně poprosit ty, kteří se hlásí k opravdovému Umění, ty, kterým je úder hrotem (neboli bod) nejvlastnější, protože je rychlejší a silnější než cokoli ostatního, aby používali především body – ale ne jen a pouze body. Protože když ve svém pojednání dojdu k místu, kde by bylo nejvhodnější udeřit ostřím, proberu i údery ostřím a umístím je k jejich střehům a krytům, i když nejlepší obranou proti sekům je bodnout po vbodnici dříve, než sekající meč stihne dopadnout. Protože provedení bodu je rychlejší, lze pak vydržet i dopad sekajícího meče, který už je bodem oslaben. [Bod přeruší dokončení seku plnou silou.] Pořadí, které budu při výkladu dodržovat bude následující:

  1. Stanovit každý střeh
  2. Probrat všechny údery z tohoto střehu, nejdřív hrotem, a pokud to bude zapotřebí, pak i ostřím.
  3. Probrat všechny obrany proti útokům z tohoto střehu

Přechozí téma

11. Jak se bránit

Další téma

13. Jeden rapír

Tato stránka