29. Jak zacházet s pláštěm

Při použití pláště v tomto Umění je třeba vzít v úvahu tři jeho vlastnosti: délku, velikost a tuhost [pružnost]. Nejdůležitější je tuhost, ostatní dvě vlastnosti se mohou lišit, ale neměly by se zlehčovat, protože plášť není dostatečně silná věc na to, aby přímo čelil úderům zbraně [proti síle].

Jen blázen by se kryl proti seku čepelí pouhou paží omotanou oblečením. Když se plášť omotá okolo něčeho pevného, není moc tuhý, a tuhost je pak jeho jediná síla. Ale pokud se nastaví plochou, která má délku, velikost i pružnost (což je od paže dolů), je to dobré – protože tyto tři vlastnosti spojené dohromady pohltí každý sek čepelí. Tento kryt by ale nebyl tak jistý, kdyby měl plášť jen délku a pružnost. Protože pokud by za sebou měl málo prostoru, je možno jej snadno prorazit a proříznout libovolně velkým úderem. Takže pokud má člověk dost času, měl by si omotat plášť jednou nebo dvakrát okolo ruky za kápi nebo límec a zahalit si ruku až po loket. Tím lze krýt všechny seky čepelí od boku dolů na obou stranách, ale vždy s důrazem na to, aby byla vpředu jiná noha, než ruka ve které se drží plášť. Tím se lze vyhnout nebezpečí, které vychází z toho, že je vpředu noha na stejné straně jako je plášť. Už víme, že plášť nemůže krýt, když je za ním něco pevného [třeba ta noha]. Body je možno také vychýlit pláštěm nebo rukou v plášti asi na pěst za přicházejícím hrotem. Ostří má při bodu málo síly, takže nemůže v tak krátkém čase pořezat ruku. Údery hrotem i čepelí od boku nahoru by měly být kryty mečem, protože zvedat ruku obtěžkanou pláštěm je nepřirozené – plášť táhne ruku dolů. Zvedat plášť je taky nebezpečné, protože místo pláště může být zasažena a zraněna ruka [okolo které je plášť omotaný], nebo se plášť může dostat před oči, což znamená, že je možno se vlastním pláštěm oslepit.

nízký střeh s rapírem a pláštěm

Přechozí téma

28. Rapír a plášť

Další téma

30. Rada týkající se omotávání pláště a krytí pláštěm

Tato stránka