31. Útok rapírem a pláštěm z Vysokého střehu

Stejně jako u jiných zbraní popíšu tři střehy: První by měl být vysoký střeh, z již dříve popsaných důvodů. V tomto střehu si tyto zbraně nejlépe zaslouží jméno střeh. Rapír (když se trochu nakloní) kryje až po ruku s pláštěm a ruka s pláštěm kryje dolů až doprostřed nohou – takže v tomto střehu je člověk kryt od zvednuté ruky až po nohy. Ať už je pravá noha vpředu nebo vzadu, je možno z tohoto střehu zasadit bod s výpadem půlkroku dopředu. Po výpadu se zůstává v nízkém střehu.

Sek zprava by měl být zasazen ze zápěstí bez žádného pohybu nohou, a skončit v nízkém střehu, ale sek zleva je třeba provést s celým krokem [levá noha se zezadu přesune dopředu] a přímo. Pokud jej nepřítel kryje mečem, pak při kontaktu čepelí musí být nepřítelův meč zastaven rukou s pláštěm v jeho první části a s výpadem přímého kroku je třeba zasadit spodní bod.

Přechozí téma

30. Rada týkající se omotávání pláště a krytí pláštěm

Další téma

32. Obrana rapírem a pláštěm proti bodu, seku zprava a zleva z Vysokého střehu

Tato stránka