58. Útok ze Širokého střehu s mečem a kulatým tarčem

Ze širokého střehu je velmi obtížné zaútočit, pokud se člověk dlouhým kroužením okolo nepřítele a přibližováním nedostane okrajem svého tarče tak blízko k nepřítelově ruce, aby mohl odrazit jeho meč. Po tomto odražení je třeba provést výpad levého kroku a tím prodloužit následující výpad kroku pravé nohy a zasazení bodu. Ale pokud je člověk vyzbrojen mečem a kulatým štítem, je lepší nepoužívat široký střeh, protože ruka je držena mimo přímou linii, ve které může bezpečně a rychle útočit. Trvá velmi dlouho než se vrátí do přímé linie.

Ne vždy lze vlastním tarčem odrazit nepřítelův meč, ale i když se to podaří, stejně (ačkoli je k tomu připravena ruka i noha) se nemusí podařit bodnout dostatečně hluboko za okraj nepřítelova štítu. Protože nepříteli stačí jen maličký pohyb jeho tarče, aby velmi snadno vyvedl útočící meč z přímé linie. Tudíž ten, kdo změní nebo se dostane mimo tento střeh, aby zaútočil, nezbytně musí být hbitý a připravený, a než zarazí bod, musí odrazit nepřítelův meč svým tarčem.

Přechozí téma

57. Obrana proti útoku z Vysokého střehu s mečem a kulatým tarčem

Další téma

59. Obrana proti útoku ze Širokého střehu s mečem a kulatým tarčem

Tato stránka