70. Obouruční meč

Obouruční meč, který se dnes používá, má rukojeť dlouhou čtyři pěsti nebo víc, a také má velikou příčku. Nakonec se dospělo k tomu, že ho lze použít i v boji jeden proti jednomu v rovnocenném souboji – tak jako i jiné zbraně, o kterých jsem hovořil. Je s ním ale také možno čelit mnoha mečům nebo jiným zbraním (tak jako galeona proti mnoha galérám). Měl by být ve válce postaven vedle standarty, aby ji bránil, protože tím, že je sám schopen se ubránit více útočníkům, může lépe bránit i standartu. Také je přizpůsoben k nošení ve městě ve dne i v noci, kdy se může stát, že je pár lidí obklíčeno velkou přesilou. A protože velikost a váha obouručního meče vyžaduje velkou sílu, je třeba jím vyzbrojit pouze mocné a na první pohled veliké lidi, s velikým a mocným tělem, kteří jsou neústupní a mají kuráž. Protože musí čelit mnoha protivníkům tak, aby mohl bezpečně zasáhnout a mohl ohromit nepřátele zběsilostí meče, musí si zcela přivyknout k používání velikých seků, zprava i zleva, opisování celého kruhu, nebo otáčení po kruhu, při tom zůstat tu na jedné tu na druhé noze, a naprosto zanedbat bodání. Je třeba přesvědčit sama sebe, že bod slouží k tomu, aby překvapil pouze jednoho člověka, kdežto veliké seky mají sílu čelit mnoha protivníkům. Tento druh boje je na pohled majestátní, pokud je proveden s vynikající rychlostí v pohybech (jinak by nefungoval). Je také nejvýhodnější, nikoli pouze sám o sobě, ale protože bere odvahu útočníkům, kteří jsou ohromení zběsilostí meče, a kteří by se jinak nebáli zaútočit. Zaútočit mohou buď tím, že čelí obouručnímu meči za jeho polovinou blíž k rukojeti, která v sobě nese málo síly, nebo tím, že stojí dostatečně daleko, pozorují dráhu meče jak je veden při opisování velkého kruhu, o průměru deseti paží nebo více, a pak pod ním [když mine a vzdaluje se] přiběhnou a zasadí bod. Tyto dva způsoby jsou účinné, pokud jsou útočníci vycvičeni k tomu, aby hbitě přistoupili a udeřili, nebo když jsou tak odvážní a plní kurážného ducha, aby se samotní postavili proti obouručnímu meči, i když se obouruční meč odváží postavit mnoha protivníkům. Nelze se divit tomu, že se někdo odváží sám postavit obouručnímu meči, protože v našich časech se provádějí i nebezpečnější a hbitější věci. Jsou takoví, kteří se toho odvažují s kulatým tarčem – nerozhodnou se zaútočit jako první, ale nechají dopadnout a vydrží úder obouručního meče do kulatého tarče a až pak přistoupí a zasadí bod. Tomuto se opravdu připisuje veliká odvaha a hbitost, ačkoli jí k tomu není příliš zapotřebí.

Tolik tedy k obraně kruhovými údery obouručním mečem, který čelí mnoha nepřátelům. A protože lidé občas musí a občas si zvykají používat jak v soubojích tak i jinde jeden obouruční meč pro rovnocenný boj jednoho proti jednomu, vyjádřím se také k tomuto tématu.

Přechozí téma

69. Obrana proti útoku z Nízkého střehu se dvěma rapíry

Další téma

71. Jak používat obouruční meč v rovném souboji

Tato stránka