71. Jak používat obouruční meč v rovném souboji

Pro ty, kteří chtějí chytře používat obouruční meč v rovném souboji, je nezbytné být vycvičen a mít dovednost používat jednu ruku stejně dobře jako druhou; musí mít rychlé tělo a sílu v pažích, což je potřeba pro práci s každou zbraní. Dále je potřeba, aby si pevně vyryli do paměti principy tohoto Umění, čímž se stanou tak neohrožení a rozhodní, jak je zapotřebí pro útok a obranu.

Dále je třeba uvažovat o tom, jak se používá obouruční meč a jak by měl být používán.

Ohledně prvního bodu: všichni lidé jsou zvyklí zasazovat body stejně jako seky zprava a zleva s oběma rukama na meči tak, aby pro ně bylo výhodné zasazovat další seky a lépe kontrolovat meč, ale pro zasazení bodu je nebezpečné mít obě ruce na meči, protože to bod značně zkrátí. Mohou ale zasadit mocný bod zpočátku oběma rukama, a pak uvolnit ruku u příčky a vybodnout tak daleko, jak je možno natáhnout ruku u hlavice, nohu a celé tělo na té straně. Při tomto způsobu provedení bodu se provede velký krok a lze zasadit mocný bod; pokud se minou, pořád je možno obouruční meč rychle stáhnout krokem zpět spolu s navrácením natažené ruky a paže a umístěním druhé ruky tam, kde byla před uvolněním – a tím skončit v nízkém střehu. Ve vysokém střehu, který lze zaujmout při použití obouručního meče buď s pravým nebo levým bokem vstříc nepříteli, je ruka držena nahoře a daleko od těla, což způsobí, že špička je trochu jakoby ohnutá proti zemi a tělu, což může krýt tělo celou délkou meče a krýt je šikmým či příčným způsobem, protože je tělo dostatečně daleko od meče.

bod obouručním mečem

Dále v tomto střehu musí ruka, která je blíže nepříteli, pevně uchopit rukojeť blízko u příčky s palcem dole [underneath, ruka vespod] druhá ruka je nahoře, blízko hlavice. Tvrdím, že když člověk stojí v takovémto střehu, může zasadit buď bod, nebo sek ostřím zprava.

Bod je zasazen (hned po navázání kontaktu s nepřítelovým mečem) tak rychle, jak jen lze oběma rukama. Pak se pustí ruka u příčky a bod pokračuje rukou u hlavice tak daleko, jak je možno ji natáhnout. Při bodu se vždy provádí výpad šikmého kroku. Po dokončení tohoto bodu, je třeba hned provést krok zpět a znovu uchopit meč druhou rukou u příčky a skončit v nízkém nebo vysokém střehu. Aby bylo možno zasadit sek ostřím zprava dolů (což bych neradil, jelikož je možno útočníka pod tímto sekem bezpečně zasáhnout), je třeba nejprve bodnout oběma rukama a pak ve výpadu kroku pokračovat řečeným sekem a natahovat při tom co nejvíc paži. Pokud při zasazení tohoto seku dojde ke střetu s mečem nepřítele, je třeba pustit ruku u příčky a natáhnout ruku u hlavice co nejvíc s výpadem kroku. Dále se obrátí ruka, která drží meč vzhůru, aby prodloužila bod a prorazila jej; poté se provede krok zpět, jak již bylo dříve popsáno.

Přechozí téma

70. Obouruční meč

Další téma

72. Obrana proti útoku z Vysokého střehu obouručním mečem

Tato stránka