Au jugé
Spolek historického šermu

Tabulka použitých termínů

Index

ČESKY

POPIS

ORIGINÁL

síla

Pojem Síla je třeba chápat v širších souvislostech spíše jako účinnost pohybu vzniklou rychlým a uvolněným opakováním pohybů a souhrou celého těla spíše než jako sílu vzniklou např. vzpíráním těžkých věcí. Cílem je síla rychlá, uvolněná a neomezovaná nadbytečným objemem svalů. Síla specializovaná na vybrané opakované pohyby.

force, strong, strength

krok

Zadní noha se přesune dopředu a stane se přední nohou. Úder je načasován tak, aby dopadl spolu s dopadem nohy.

pass

výpad

Přední noha a tělo vystřelí dopředu, zadní noha zůstává na místě a propne se.

increase of pace

půlkrok

Zadní noha se přisune těsně za přední NEBO Přední noha udělá krok a zadní se za ní přisune do stejné pozice jako předtím

half pace

ústup

Pohyb zpět, krok nebo půlkrok

retreat

skluz(únik)

Šikmý pohyb zpět, krok nebo půlkrok

slip

šikmý krok

Šikmý pohyb vpřed

encroach / thwart

úhyb stranou

Pohyb doleva nebo doprava

traverse

půlobrat

Obrat o 100-180 stupňů

demi volte

obrat

Obrat o 360 stupňů

volte

vysoký střeh

Je totožný s pohybem, který opíše každý člověk po tasení meče z pochvy, špička se skloní směrem dopředu a dolů. Přímá linie vedoucí ze špičky meče je pořád namířena na nepřítele, buď na jeho obličej nebo na hrudník.

high ward

široký střeh

Ozbrojená ruka se natáhne tak daleko a doprava jak jen je možno a přitom vzdálí meč od těla. Špička meče míří zprava po přímce vstříc levé straně, na které je nepřítel a díky tomu může velmi dobře zasáhnout i bránit.

broad ward

nízký střeh

Člověk spustí paži přímo dolů blízko ke koleni (ale ne na něj) a bude držet meč špičkou trochu vzhůru namířený doleva. Je třeba tento střeh provést paží napnutou dolů ke koleni, ale vně kolene.

lowe ward

vevnitř

Jeden ze dvou mých mečů je mezi nepřítelovými meči, jeden z nepřítelových mečů je mezi mými meči.

Nebo oba mé meče jsou mezi nepřítelovými meči.

Nebo můj meč se nachází na té straně protivníkova meče, která je blíže k tělu.

within

vně

Oba mé meče jsou vně nepřítelových mečů (ŠPATNÝ STŘEH).

Nebo můj meč je na straně nepřítelova meče, která je dále od jeho těla.

without

úder hrotem

bod

blow of the point

úder ostřím

sek dokončený tahem čepele, ukončený řezem

blow of the edge

horní bod

bod nad mečem soupeře, shora dolů

blow from above

spodní bod

bod pod mečem soupeře, zdola nahoru

blow underneath

vnější bod

Pokud nepřítel drží meč v pravé ruce, bod vychází z meče drženého na straně nepřítelova ramene a zad (vzhledem k nepřítelově meči) a míří na jeho centrum.

strike without

vnitřní bod

Pokud nepřítel drží meč v pravé ruce, bod vychází z meče drženého na straně nepřítelova těla a obličeje (vzhledem k nepřítelově meči) a míří na jeho centrum.

strike within

korseka

Čepel s hrotem, po stranách jsou symetricky připevněné dva další bodce. Celek je připevněn k dlouhé dřevěné holi – ratišti. Díky zmenšené váze a délce čepelí nemá příliš síly pro sek, ale celá její síla tkví ve třech bodech.

ruzne tvary korsek

javelin

halapartna (italská halapartna, sudlice)

Čepel s hrotem a připevněnou sekyrou, bodci a zpětným hákem. Celek je připevněn k dřevěnému ratišti. Zpětný hák je součástí ostří čepele a jeho vnitřek je nabroušený. Délka zbraně je cca 2,7m (9 stop).

italska halapartna

bill

halberda

Čepel s hrotem, připevněnou sekyrou a zpětným hákem. Celek je připevněn k ratišti. Zpětný hák je na rubu čepele.

halberda

halberd

píka

Dlouhá čepel s hrotem připevněná k velmi dlouhému ratišti. Délka zbraně je 3-4m (10-14 stop).

ruzne tvary pik

pike

partyzána

Hrot se dvěmi sekyrami symetricky připevněnými k ratišti.

ruzne tvary partyzan

partisan