Au jugé
Spolek historického šermu

Giacomo di Grassi : "Jeho pravé Umění obrany" (HTML 1,1MB)

Giacomo di Grassi : "Jeho pravé Umění obrany" (HTML 1,1MB; ilustrace z italského vydání)

Předmluva překladatele
Tabulka použitých českých termínů a jejich anglických protějšků (HTML 250kB)
Giacomo di Grassi : "His True Arte of Defence" (London, 1594) (HTML) (PDF 4.5MB)
Giacomo di Grassi : "Ragione di adoprar sicuramente l'arme" (Venice, 1570) (PDF 12.5MB)

Z anglického překladu italského originálu přeložil © Vít Hrachový (2004-2005).

Držitelem copyrightu na obrázky v publikaci je vydavatelství Leuvenské univerzity.

Aplikace systému di Grassiho ve výuce a tréninku. (PDF)
Aplikace systému di Grassiho ve výuce a tréninku. (PPT)

Ilustrační obrázky v tabulce použitých termínů převzaty z publikací:
ENCYKLOPEDIE ZBRANÍ A ZBROJE, Leonid Křížek a Zdirad J. K. Čech, LIBRI, 1999, ISBN 80-85983-70-2
ZBROJ A ZBRANĚ, Petr Klučina, PASEKA, 2004, ISBN 80-7185-661-4

Pokud zachováte copyright a jméno autora překladu, můžete pro neziskové a studijní účely tyto stránky libovolně kopírovat / mirrorovat.

Zdroje k překladu mi poskytl Patrik Lach ze SBZU

Začátek překladu (20.08.2004)
Přeloženo (04.12.2005)
První korektura hotova (22.12.2005)
Druhá korektura hotova (......2006)
Třetí korektura hotova (......2006)
Bilingvní edice v PDF/HTML (......2006)

Autor uvítá jakékoli gramatické či faktické připomínky. Můžete mne kontaktovat na adrese vit.hrachovy@sandbox.cz. Jako předmět zprávy (Subject) uveďte prosím: "Preklad diGrassiho"