Au jugé
Spolek historického šermu

Předmluva překladatele

Index

Vážení čtenáři,
dostala se vám do rukou více než čtyři sta let stará kniha o umění šermu chladnými zbraněmi. Téma evropských bojových umění je stále aktuální a myšlenky staré téměř půl tisíciletí stále žijí. Pořád mohou být zdrojem cenných informací pro šermíře-umělce.

V obecném povědomí dlí názor, že středověký šerm byl spíše záležitostí velké tělesné síly, a že umění šermu by nesneslo srovnání třeba s uměním tance — nebo s tradičními asijskými bojovými uměními. Tato kniha dokazuje, že opak je pravdou. Pojmy "umění" a "věda" měly ve středověku k sobě velmi blízko. Šerm byl vědou i uměním, vyžadoval pozornou a soustředěnou mysl, cit pro strategii, vynikající odhad vzdálenosti a načasování pohybu, gymnastickou hbitost a ohebnost vybudovanou tvrdým každodenním tréninkem.

Tento překlad vznikl díky citelnému nedostatku klasické literatury o šermu na našem trhu. V zásadě lze koupit jen překlad manuskriptu Hanse Talhoffera z 15. století, který je ale spíše obrázkovou knihou určenou k demonstraci mistrových znalostí, než učebnicí šermu. Přitom díla italských mistrů Camilla Agrippy, Achille Marozza, Salvatora Fabrise, Rodolfo Capoferra jsou krásným příkladem renesančního myšlení, různých strategií a také cenným historickým dokladem vývoje umění šermu a jeho přizpůsobování tehdy používaným zbraním. Narozdíl od starších publikací se nevěnují pouze technické stránce jednotlivých akcí, ale otevřeně hovoří i o tom, jak při šermu myslet a s jakými myšlenkami šerm cvičit. Vytvářejí skutečný systém bojového umění. Takové systémy mohly existovat i dříve, u šermířských mistrů starší doby, ale pokud existovaly, byly žárlivě střeženy jako tajemství.

Vzhledem k aktuálnosti tématu jsem se rozhodl nedržet se archaické řeči originálu z 15. století; kde mi to přišlo vhodné, rozbíjel jsem dlouhé větné celky na kratší a přeformulovával některá, pro současného čtenáře málo srozumitelná, tvrzení. Mým cílem je text čitelný a srozumitelný pro moderního čtenáře.

Kniha je k dispozici dvojjazyčně — anglicko-česky, aby si čtenář mohl vyjasnit části překladu, které by mu mohly připadnout sporné — žádný překlad není dokonalý. Dalším důvodem pro bilingvní edici je ilustrační doprovod. Italský originál knihy vydaný v roce 1570 (Benátky) má nesrovnatelně kvalitnější ilustrace než anglický překlad z roku 1594 (Londýn). Anglická část knihy je tedy doprovázena anglickými ilustracemi, českou část knihy zdobí ilustrace italské, s počeštěnými komentáři.

Tato kniha je mimo jiné k dispozici v elektronické podobě na Internetu. Pro studijní a neziskové účely je volně ke stažení jak ve formátu HTML tak ve formátech TEX, PostScript, PDF a DejaVu. Najdete ji na adrese: http://jentak.sandbox.cz/books/grassi. Na stejné adrese naleznete také errata k tištěné verzi knihy.

Uvítám jakékoli gramatické či faktické připomínky k překladu. Můžete mne kontaktovat e-mailem na adrese vit.hrachovy@sandbox.cz. Jako předmět zprávy (Subject) uveďte prosím: "Preklad diGrassiho"

Vít Hrachový, březen 2006