14. Obrana proti útoku z Vysokého střehu jedním rapírem

Celou tu smršť úderů, která byla popsána výše, je možno naprosto zhatit, když člověk vydrží a čelí prvnímu bodu. K takové obraně je potřeba, aby stál v nízkém střehu, a jak bod přichází, aby jej vychýlil ostřím meče a provedl výpad šikmého kroku dopředu naráz spolu se zadní nohou. Tímto krokem se dostane z přímé linie a mine pravý bok nepřítele. Musí dbát na to, aby pořád mířil hrotem meče na nepřítele tak, aby přicházející nepřítel buď sám naběhl na meč, což se může snadno stát a je to tím pravděpodobnější, čím odhodlaněji dělá nepřítel krok s úmyslem zaútočit. Nebo, pokud nepřítel nepřijde natolik kupředu, aby se střetl s namířeným mečem, může být bezpečně zasažen výpadem přímého kroku. A tento krok, ke kterému se člověk uchýlí hned po provedení šikmého kroku, je třeba provést i když nepřítel byl zasažen už při prvním kroku. Kdyby totiž nepřítel nebyl zasažen hned prvním krokem do oka, bylo by to k ničemu. Proto hned jak obránce provede šikmý krok, musí okamžitě udělat další výpad přímého kroku, který jej natolik přiblíží k nepříteli, že kdyby vedl úder do hrudi, mohl by do něj zabodnout meč až po jílec.

Výše uvedená pravidla postačí i proti přehnaným sekům zprava i zleva. Vtip je v tom, že sek opisuje kruh. Úder hrotem neboli bod je nejrychlejší, a při tomto úderu ten, který je nejblíže, zasahuje nejdřív, takže je nutno pod jakýmkoli sekem provést bod. Protože je však každému člověku přirozené nejprve se bránit, může vzdorovat seku zprava jiným způsobem. Může nastavit seku své ostří a přitom bodnout nepřítele do obličeje. Zadní nohou je třeba opsat kruh doprava dozadu tak, aby bod mohl být prodloužen a tělo přitom zůstalo kryto, protože stojí hned za svým mečem.

Tento způsob obrany může posloužit k vykrytí všech seků provedených z vysokého střehu, a je ze všech způsobů nejlepší, protože nejen kryje, ale ve stejném čase bezpečně útočí a brání.

Tomuto bodu se říká reverzní bod. Pokud je třeba krýt sek zleva, je nutné oponovat ostřím meče vně spolu s výpadem šikmého kroku a pak zasadit bod s výpadem přímého kroku pravé nohy. To by mohlo stačit proti všem velkým sekům zprava a zleva potud, pokud se člověk nebude bát čelit útočící zbrani. Téměř se to shoduje s tím, co lze použít při krytí bodů.

Přechozí téma

13. Jeden rapír

Další téma

15. Útok ze Širokého střehu jedním rapírem

Tato stránka