36. O obraně rapírem a pláštěm v Nízkém střehu

Aby se člověk ubránil všem bodům vypsaným v útocích tohoto střehu, nemůže dělat nic jiného než dostat své tělo z přímé line, po které nepřítel útočí. Přitom musí udělat levý krok šikmo dopředu a bezpečně zasáhnout nepřítele. Což je riskantní při obraně pouhým rapírem nebo pouhým pláštěm, protože když je zaměstnán obranou, nemůže útočit. A pokud nepřítel začne útok jako první a udeří přímo bodem, přičemž se jeho meč neodchýlí příliš ven (což jde v průběhu bodu těžko), tvrdím, že nepřítel může schováváním půlkroků zasazovat bod. Tudíž je třeba (jak se začne nepřítel pohybovat) provést výpad skluzem (tím se vyvarovat zranění), pak provést šikmý krok, a pak zasáhnout nepřítele spodním bodem s výpadem přímého kroku pravé nohy.

Toto by mělo stačit k zacházení s těmito zbraněmi, alespoň co se týče bezpečné práce. Všechno co zbylo, je určeno do Pojednání o Klamu a Falších, ve kterém bude mnoho ukázek práce s pláštěm nikoli méně výhodné ani příjemné.

Přechozí téma

35. O útoku rapírem a pláštěm ve Spodním střehu

Další téma

37. Rapír a pěstní štítek (puklíř)

Tato stránka