50. Útok ze Širokého střehu s mečem a hranatým tarčem

V tomto střehu je podobně možno napíchnout nepřítele na hrot meče provedením co nejvíc přímého kroku a zasazením bodu rychleji než nepřítel. Tarč (jehož smysl je pouze bránit) je dostatečně velký na to, aby snadno kryl proti všem sekům, především těm od kolene nahoru. Dále je zřejmé, že při předstírání útoku bod vstupuje mnohem těsněji a rovněji než jakýkoli sek. Tudíž pokud někdo chce zasáhnout nepřítele, který stojí v zámku nebo nízkém střehu, musí pamatovat na to, aby k němu přistoupil co nejblíže. Jakmile je blízko, pak když vyrazí s tarčem ještě na pěst dále dopředu, může odrazit nepřítelův meč, pak provést výpad levého kroku a hned poté zasadit bod s výpadem pravé nohy, pokud se stalo, že jej nezasáhl dostatečně silně již při prvním střetu.

Přechozí téma

49. Obrana proti útoku z Vysokého střehu mečem a hranatým tarčem

Další téma

51. Obrana proti útoku ze Širokého střehu s mečem a hranatým tarčem

Tato stránka