51. Obrana proti útoku ze Širokého střehu s mečem a hranatým tarčem

V nízkém střehu je možno krýt a bránit se proti bodu ze širokého střehu mnoha způsoby. Jeden z nich je velmi jednoduchý a bezpečný, a to je tento: Při obraně proti tomuto bodu je nezbytné stát v nízkém střehu, mít meč a paži na správném místě a tarč lehce odtažený od těla. To vyprovokuje nepřítele, který sebejistě a odhodlaně přijde zasadit bod. Obránce by pak měl s výpadem kroku pravé nohy zasadit nepříteli spodní bod pod oběma tarči - vlastním i nepřítelovým.

Přechozí téma

50. Útok ze Širokého střehu s mečem a hranatým tarčem

Další téma

52. Útok z Nízkého střehu s mečem a hranatým tarčem

Tato stránka