63. Jak zacházet se dvěma rapíry

Je naprosto zřejmé, že obě tyto zbraně mohou udeřit v jeden čas. Je možno zasadit společně dva seky na vysoké partie shora dolů zprava a dva za sebou, dva seky zleva a dva body. Existuje tolik různých možností jak útočit, že se skoro zdá, že dvě zbraně by měly být používány pouze k útočení. Ale se dvěma zbraněmi by se neměly provádět pouze útoky, protože to nelze dělat bez velikého nebezpečí. Cokoliv co s nimi lze provést, je rozděleno na obranu a útok. Je pravda, že je možno i s jediným mečem dosáhnout naráz obrany i útoku. Ti, kteří nedali na tuto radu, a pouze útočili hnáni prchlivostí nebo vírou, že mají co do činění s hlupákem, končívali těžce zranění. To je možno doložit nespočtem příkladů, které ale vynechám, jelikož by to nyní nesloužilo mému záměru. Tvrdím, že při práci se dvěma rapíry jeden musí být použit proti druhému k útoku [protipohyb]. Vždy je třeba nejprve použít první rapír k obraně a teprve potom druhý k útoku, protože člověk se nejprve musí snažit bránit sebe a až potom útočit na jiné.

Přechozí téma

62. Dva rapíry

Další téma

64. Vysoký střeh se dvěma rapíry

Tato stránka