65. Obrana proti útoku z Vysokého střehu se dvěma rapíry

Přímý protiklad a obrana proti vysokému střehu je nízký střeh a proto je zde jeho správné místo. Je třeba především zvážit (protože nízký střeh je možno také provést dvěma způsoby) to, aby člověk nezbytně položil dopředu tu nohu, kterou má vpředu nepřítel. Takže pokud má nepřítel vpředu pravou nohu, je třeba dát dopředu také pravou nohu a snažit se stejně jako nepřítel zůstat vně, protože to je z obou způsobů [vně a vevnitř] ten výhodnější a bezpečnější. Tudíž když se obránce nalézá vně v nízkém střehu, nesmí odporovat, ale musí strpět, aby nepřítel navázal kontakt s jeho mečem a odrazil ho, protože je to výhodnější pro obránce než pro nepřítele. Nepřítel totiž ve své nízké ruce má málo síly a proto se snaží najít a odrazit meč, ale tím si sám zvětší vzdálenost mezi svými meči. To, co je rozdělené, má méně síly. [Střeh je pozice nohou, těla a rukou, která je stabilní. Rozdělím-li pozici rukou odtáhnutím jedné ruky aby odrazila nepřítelův meč, vznikne mezi mými rukami/meči prostor pro útok a zeslabí se možnost obrany.] A proto obránce, stojící v nízkém střehu, drží obě ruce nízko a blízko u sebe - dostatečně silně. Takže hned jak nepřítel odrazí zpátky meč aby se odhodlal k zasazení bodu, musí obránce provést výpad šikmého kroku a svým zadním nízkým mečem vyvést nepřítelův vysoký bod ven vstříc pravé straně, pokud předtím stál s pravou nohou vpředu. A hned pak svým druhým zadním mečem (který byl ponechán k odražení nepřítelem, protože je to ke škodě nepřítele, který si odražením zvětší prostor mezi svými meči) po provedení výpadu šikmého kroku a vykrytí vysokého bodu a předtím, než nepřítel zvedne svůj meč také do vysokého střehu, je možno s přímým krokem zadní nohy zasadit spodní bod svým mečem drženým v nízkém střehu, který je držen vpředu. Spodní bod je třeba provádět celou jeho dráhu beze ztráty kontaktu s nepřítelovým mečem. Tento způsob obrany je nejbezpečnější a nejspolehlivější, protože šikmým krokem uchrání tělo od zranění a navíc zasáhne nepřítele silou podpořenou krokem. Neexistuje žádný jiný bezpečný způsob jak se bránit tomuto vysokému bodu, který je velmi silný a je prováděn s tak velkým výpadem kroku.

Tento způsob obrany je nejúčinnější a nejspolehlivější a je prováděn s mečem, který je držen nejdále dopředu. Existuje ještě jiný způsob s nízkým mečem vpředu, který je mnohem kratší, ale stejně silný a bezpečný jako ten první. Pouze v prvním případě v čase kdy nízký meč bránil, v tomto druhém způsobu útočí.

Mělo by být poznamenáno, že v nízkém střehu (když se nepřítel pohne, aby odrazil meč a tudíž vstoupil), je třeba pozdvihnout hrot meče a držet ruku tak pevně, aby se postavila nepřítelově vysokému bodu a udržela jej vně, a po vytvoření této závory udržet vně obě nepřítelovy zbraně a ve stejném čase provést výpad přímého kroku a zadním nízko drženým mečem zasáhnout nepřítele do prsou. Proti tomu nemůže nepřítel udělat nic vhodného, ani se tomu vyhnout, protože (díky obráncově zvednuté špičce meče) jsou oba nepřítelovy meče tak zablokované, že nemohou bezpečně zaútočit ani sekem ani hrotem.

Přechozí téma

64. Vysoký střeh se dvěma rapíry

Další téma

66. O útoku ze Širokého střehu se dvěma rapíry

Tato stránka